Профессор Преображенский (lunin812) wrote in ukraine_russia,
Профессор Преображенский
lunin812
ukraine_russia

Я русский бы выучил…Но не дают

Перепост с http://community.livejournal.com/rossiya_ukraina/308258.html#cutid1

В данной статье я хочу затронуть тему языка не как средства общения, а как средства для заключения международных договоров и инструмента, позволяющего выступать своеобразным «третейским судьей» при возникновении в них разночтений. На основании анализа большого ряда международных документов, заключенных в период руководства Виктора Ющенко, мы с некоторым удивлением обнаружили, что самым востребованным является… русский язык. И не только востребованным, но и авторитетным, с наделением его непререкаемым правом на приоритет при возникновении разночтений в текстах международных документов, например, изложенных на украинском и грузинском языках.
Для ощущения всей глубины темы представлю по одному примеру выдержек из таких договоров, заключенных с рядом стран (и не только на Востоке).

«Таджикистан. Міжнародний документ вiд 07.03.2008 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про повітряне сполучення. Вчинено в м. Душанбе 7 березня 2008 року, у двох примірниках, кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди, переважну силу має текст російською мовою.

Азербайджан. Міжнародний документ вiд 22.05.2008 Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері розвитку державної служби. …в двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами… У разі виникнення розбіжностей… переважну силу матиме текст російською мовою.

Вірменія. Міжнародний документ вiд 11.10.2006 Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Вірменія. …в двох примірниках, кожний українською, вірменською і російською мовами… При тлумачення положень цієї Угоди, Сторони використовуватимуть текст російською мовою.

Киргизстан. Міжнародний документ вiд 27.05.2005 Протокол між Державною митною службою України та Державною митною інспекцією при Уряді Киргизької Республіки про співробітництво в галузі обміну даними митної статистики зовнішньої торгівлі. …в двох примірниках, кожний українською, киргизькою та російською мовами… У випадку виникнення розбіжностей… перевагу має текст російською мовою.

Узбекистан. Міжнародний документ вiд 26.04.2007 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Вчинено в м.…в двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами… У разі виникнення розбіжностей… перевагу має текст російською мовою.

Казахстан. Міжнародний документ вiд 18.11.2005 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про військово-технічне співробітництво. …в двох дійсних примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами… У разі виникнення розбіжностей… будуть звертатися до тексту російською мовою.

Туркменістан. Міжнародний документ вiд 23.03.2005 Програма співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Туркменістану на 2005 -- 2007 роки. … у двох примірниках, кожний українською, туркменською та російською мовами…Для цілей тлумачення положень цієї Програми використовується текст російською мовою.

Латвія. Міжнародний документ вiд 27.04.2006 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в області інформатизації. …в двох екземплярах, кожний українською, латиською і російською мовами… У випадку виникнення розбіжностей…Угоди за основу приймається текст російською мовою.

Литва. Міжнародний документ вiд 12.04.2007 Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом. …у двох примірниках українською, литовською та російською мовами кожний… У випадку виникнення розбіжностей… за основу приймається текст російською мовою.

Грузія. Міжнародний документ вiд 01.03.2007 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в сфері підприємництва. Учинено в м.Тбілісі 1 березня 2007 р. в двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей… переважну силу матиме текст російською мовою.

Болгарія. Міжнародний документ вiд 27.04.2006 Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України. Вчинено… болгарською, російською і українською мовами. В разі виникнення розбіжностей… використовується текст російською мовою.

В'єтнам. Міжнародний документ вiд 21.10.2005 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про взаємну охорону секретної інформації. …у двох примірниках, кожний українською, в'єтнамською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей… сторонни будуть звертатися до тексту, викладеному російською мовою.

Польща. Міжнародний документ вiд 01.03.2007 Виконавчий протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Головним комендантом поліції Республіки Польща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю. 4. Сторони у справах, пов'язаних з реалізацією цього Протоколу, будуть користуватися українською, польською, російською або іншою мовою за домовленістю».

Китай. Міжнародний документ вiд 12.04.2007 Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду України безоплатної допомоги. …у двох примірниках, кожен з яких містить тексти українською, китайською та російською мовами, по одному для кожної із Сторін, причому три тексти мають однакову силу».

Еще раз подчеркнем, мы привели лишь часть документов из огромного числа аналогичных, в которых формулировка «У разі виникнення розбіжностей… перевагу має текст російською мовою» является постоянной и приоритетной.
Как видим, русский как язык международного общения выступает не просто инструментом межнациональных коммуникативных связей, а представляет собой гаранта при тех или иных расхождениях при толковании текстов важных международных соглашений и договоров. Даже властная верхушка Латвии, Литвы, Грузии и Польши, предельно антагонистически настроенная по отношению к России, признает приоритет русского языка в международных документах.
Более того, без важнейшей роли русского языка не обошлось и при создании ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). В уставе этой структуры, принятом 23.05.2006 г., четко выписано: «Официальными и рабочими языками ГУАМ являются английский и русский. Совершено в г.Киеве, 23 мая 2006 года в одном экземпляре на английском и русском языках, причем оба текста являются равно аутентичными». Хотя в каком-то чинопоклоническом реверансе лидеры этих стран все же постарались несколько отодвинуть русский на второй план, выведя в «гаранты» иной язык межнационального общения: «В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего Устава, английский текст будет иметь преимущественную силу». Хоть кто-то из подписантов Устава ГУАМ владеет английским лучше, чем русским?!
Еще одним фактором, высоко ставящим один из двух приоритетных на Украине языков, является документ, имеющий отношение к контактам не с кем-нибудь, а с самым почитаемым нашими гонителями русского языка государством: «Протокол № 2 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань... Дата підписання: 20.03.2006. Дата набуття чинності: 20.03.2006».
Уникальными выглядят строки: «Заходи з боку Уряду США: Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який: 1) Отримає від відповідної робочої групи копію підготовленого проекту КПК і забезпечить переклад його проекту на англійську та російську мови». Как видим, не достаточно большому заокеанскому «другу» текста только на украинском языке. И здесь без русского языка ни туда и ни сюда.
Не вызывает сомнения, что столь сильное влияние русский язык сохранит при жизни еще не одного поколения украинских граждан. В этой связи возникает вопрос: по какому праву украинскую молодежь лишает перспектив международного общения власть, которая стремится вытравить и выдавить русский язык из системы образования? Кто лет через 5 – 10 окажется способным на достойном уровне вести переговоры без услуг переводчика, то есть самостоятельно и с чувством собственного достоинства, не подпорченного незнанием одного из важнейших международных языков общения?
Сильные мира сего -- власть и богатые люди всегда найдут возможность (и уже делают это) обучать своих чад русскому языку с помощью репетиторов. Тем самым талантливые и перспективные дети из небогатых семей отсекаются от возможностей идти по линии международных отношений и бизнеса. Более того, в ближайшем будущем такая украинская молодежь окажется лишенной возможности обучаться в вузах России, так как их уровень знания русского языка будет явно недостаточным. Если такая расстановка акцентов сохранится, то граждане Украины, владеющие только украинским, не будут полноправными партнерами и собеседниками за рубежом ни в деловой, ни в научной, ни в какой иной сфере, там, где возможны переговоры и обсуждения на русском языке.
В результате, основной части украинского населения будет уготована роль трудяг, имеющих право лишь на посещение религиозных храмов, могильников всех времен и народов да выслушивание речей президентов «а-ля Ющенко» о необходимости возврата к гончарному кругу, вышиванкам и традициям козацких времен. Спору нет, иностранным туристам придутся по вкусу разбросанные по всей стране мазанки, ветряные и водяные мельницы, стародавние кузницы, различного рода траурные мемориалы и прочие атрибуты, наличие которых якобы направлено на рост национального самосознания и приведение к той же национальной идентичности.
Сегодня в некоторых регионах Африки и Южной Америки существуют племенные анклавы и даже страны, куда с удовольствием едут поизумляться представители Северной Америки и Европы, которым очень нравится колорит первобытных и средневековых времен. За это и деньги, говорят, платят большие. Вот только сами они жить так ни за что бы не стали, а племенам достаются крохи, выпрошенные у туристов, ранее отдавших немалые деньги властям этих стран за визу и разрешение на посещение эксклюзивных мест.
Как раз такой «независимой» страной мне бы не хотелось видеть Украину. Страну, где президент на дух не выносит один из наиболее распространенных в ней языков.
Все мы помним, какое убогое холопство продемонстрировали местные власти Запорожья во время недавнего визита туда «гаранта» -- все надписи на русском языке закрыли тряпками и мешковиной. Ну что же, там, где мэром политический приспособленец Евгений Карташов, иного ждать не приходится.
Интересно, что в последнее время Ющенко не раз говорил о своем уважении к русскому языку, мол, то, что происходит в Запорожье или иных украинских городах, – лишь тщательное соблюдение закона о рекламе, предписывающего использовать в ней только украинский язык. А он у нас исключительно законопослушный президент.
Комментарии, как говорится, излишни.
Никакими ссылками на закон Ющенко не удастся прикрыть свою запредельную русофобию.
источник:http://www.ruska-pravda.com/index.php/200910284881/stat-i/monitoring-smi/2009-10-27-10-08-16.html
Tags: Украина/Україна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 110 comments