ivanko333 (ivanko333) wrote in ukraine_russia,
ivanko333
ivanko333
ukraine_russia

М. Гоголь / Н. Гоголь Изучение в украинской и российской школе. Сравнение

Во первых сроках своего письма сообщаю, что Н. Гоголя в украинских школах изучают как в курсе Українська література 9-й клас, так и в курсе Зарубіжна література (7-й клас Розділ - Україна та її історія в літературі 9-й клас Розділ - Від романтизму до реалізму). Таким образом если кто-то будет писать, что вот в Украине Гоголя изучают только как зарубежного писателя то можете смело отсылать этого человека читать учебные планы.

Гоголь в Украине изучается в контексте как украинской так и зарубежной литературы.

Давайте сравним, что и сколько изучают в украинских и российских школах
ДжерелоИсточник
2 часа
Микола Гоголь. “Вечір проти Івана Купала” (курс "Українська література")
4 часа
Николай Гоголь Повесть "Ночь перед Рождеством"
(возможен выбор другой повести из цикла
«Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор — джерело творів митця української тематики Романтична умовність оповідання “Вечір проти Івана Купала”. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора
в повести. Живописность языка гоголевской прозы.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Знати біографію М. Гоголя, мати уявлення про його основні твори. Розуміти місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів — українського і російського.

Розуміти культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір письменника. Знати думку Т. Шевченка про М. Гоголя. Вміти переказувати зміст оповідання, пояснювати його зв’язок з фольклором, етичними уявленнями українського народу.

Розкрити моральні мотиви твору і його ідейний зміст. Вміти визначати основне у сюжеті твору, формулювати провідну думку, виражену в ньому.

Усвідомлення того, що Україна — країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.

Формування переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти.


........................................................

8 годин

Микола Гоголь (1809—1852). “Тарас Бульба”

Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини природи в творі.

Учень:
розповідає про зв’язки Гоголя з Україною та її культурою;

переказує близько до тексту ключові епізоди повісті “Тарас Бульба”;

сприймає великий за обсягом текст цілісно;
визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю;

розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті;

характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домiнантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту;
порівнює образи Остапа (“добрий козак”) і Андрія (неоднозначність: з одного боку, нестійкість моральних позицій, зрада, а з другого — любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);

пояснює роль пейзажів у творі;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.
ТЛ Дає визначення поняття повість.
11 часовв

Слово о писателе.
Повесть «Тарас Бульба»

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление
товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына.

Столкновение любви и долга в душах героев.

Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера.

Комедия «Ревизор».
Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские
средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы.

Повесть «Шинель»

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести.
Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя.

Количество часов на каждое из 3-х произвений не указано.

Если 11/3 то выходит по 3.66 часа на произведение
4 години

Микoла Гоголь (1809—1852). “Шинель”

Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті “Шинель” трагічної долі “маленької людини”. Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.

Учень:
висловлює судження щодо трагічної долі героя повісті, “маленької людини” Акакія Акакійовича Башмачкіна;

порівнює образи “маленьких людей”: Максима Максимовича (“Герой нашого часу”) і Акакія Акакійовича (“Шинель”);

знаходить реалістичні (опис служби героя, його приготування до пошиття шинелі тощо) та романтичні (поява привиду у фіналі твору) елементи в тексті;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Дає визначення літературознавчого поняття “маленька людина”.
13 часов

Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том)


История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования.

Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания.

Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и
Кифе Мокиевиче.

Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме.

Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гипер-болы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании).

Своеобразие гоголевского реализма.
Додаткова література для читання

9 клас

Байрон Дж. Корсар. Манфред; Бомарше П. Весілля Фігаро; Вольтер. Кандід, або Оптимізм;

Гоголь М. Ревізор. Мертві душі;

Гофман Е. Т. А. Золотий горнець; Грибоєдов О. Лихо з розуму; Гюго В. Знедолені; Ґете Й. В. Вибрані поезії; Лермонтов М. Демон. Маскарад; Міцкевич А. Пан Тадеуш; Петефі Ш. Витязь Янош; По Е. А. Вибрані новели; Пушкін О. Цигани. Борис Годунов; Санд Жорж. Консуело; Словацький Ю. Мазепа; Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди; Фонвізін Д. Недоросток; Шеллі П. Б. Звільнений Прометей. З лірики; Шіллер Ф. Дон Карлос. Підступність і кохання


Подводим итоги

В украинской школе Гоголя изучают 3 года : 2+8+4=14 часов
В российской школе Гоголя изучают 3 года :.4+11+13=28 часов

Если прикинуть условно количество часов на изучение одних и тех самых произведений то получаем
Украина : 2 (Вечір проти Івана Купала)+8(Тарас Бульба)+4(Шинель)=14 часов

Россия : 4(повесть из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»)+3.66(Тарас Бульба)+3.66(Шинель)=11.33 часа

можно сказать приблизительно одинаково

и єто притом что Тараса Бульбу вернули в российские учебники относительно недавно после того как убрали из учебников в 90-х

В Украине Ревизор и Мертвые души изучаются в качестве дополнительной литературы

"Если бы Гоголь изучался <только> в контексте украинской литературы, вы бы тоже спрашивали, почему он тут. Ни в одной школе не изучается автор в полном акценте.." (с) Министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун

Скажу больше. Если бы Украина захотела бы заполитизровать этот вопрос то оставила бы и Ревизора и Мертые души в программе. Чтобы украинские школьники могли сравнить как описывает Гоголь жизнь в Украине и в России.

И задания для школьников типа были:

Сравните описания природы в Цикле Миргород и в Мертвых душах
Сравните образ Тараса Бульбы и Чичикова.


итд итп

вобщем журналисты раздувают из мухи слона
Tags: культура
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 27 comments