January 11th, 2010

ведмідь

Есть ли на Кубани мова?

Не браты, мова щэ е по станыцям, а тико мабуть вона з нашим поколением и умрэ як мы ны научим балакать своих унукив.

Кара сьвятому Петрови.

Ходи́ли по зимлі́ Сус Христо́с, апо́стол Питро́ та (забу́в) ще́ хтось тре́тій: чи апо́стол Іоа́н, чи Павло́ (похо́же на те, що Павло*). Прихо́дять вони вве́чирі до сила́ і ра́дять ця: „Де́ нам переночува́ти?“ І нара́дились вони пириночува́ти у корчмі́. Поляга́ли вони́ на долі́вці: ті од кра́ю, а Питро́ у сире́дині (ду́мка така́ була́: наро́д п’я́ний ходи́ти ме, так його́ в сире́дині ни турбова́тиме). Коли увіхо́де в шино́к табу́н люде́й, і захоті́лось їм зде́рти с подоро́жніх могарича́. От оди́н і кричи́ть: „Це що́ за бродя́ги тут вяля́ють ця? Па́шпорт єсть у вас?“ — Нима́є, ка́жуть. — Як ухопи́ли вони Питра́, би́ли-били його, скі́льки влі́зло, та й пусти́ли. Питро́ ба́че, що ни пире́лівки: про́се Бо́га поміни́тись місьця́ми. Бог биз супере́чки ліг у сере́дину (наро́д зібра́в ся все згово́рчивий), а Питро од кра́ю. Коли прихо́де дру́гий табу́н — вдру́ге ви́били Питра́, прихо́де тре́тій табу́н — і все його нава́лювали. Так це, бач, за те́ би́то Питра́ три́чі, що він три́чі одрі́к ся од Бо́га.

(Катеринодар. Р. 1895, вересня 7, записано від Євгена Ігнатєвича Дорожинського).

Collapse )

Есть мнение

отже, поговоримо неупереджено. я цікавлюсь УПА вже багато років, спілкувався з десятками ветеранів-повстанців, прочитав багато спогадів безпосередніх учасників. джерелами НКВД-КГБ-ФСБ не користувався. деякі невтішні висновки.

1) воїни УПА вбивали мирне населення за господарчу співпрацю з окупантами.
2) воїни УПА вбивали мирне населення за поширення "неправильних" думок та ідей.
3) воїни УПА вбивали мирне населення за етнічною ознакою.
4) воїни УПА перевдягались в однострої ворожих армій, в тому числі для провокацій і вбивств мирного населення.
5) УПА декларувала підтримку всього місцевого українського населення, хоча насправді мала лише часткову і вдавалась до примусової мобілізації.

те ж саме робили польські та совєцькі партизани, а також диверсійні групи.


а брехня на користь УПА не краща (а можливо - навіть шкідливіша) ніж брехня проти УПА.


Там, по ссылочке, кстати, неиллюзорный срач разгорелся. Вот примеры тредов.

До того ж, у наш час, коли росіяни героїзують сталіна, створюють культ червоної армії, і звинувачують та очерняють усе, що було проти них, дуже НЕБЕЗПЕЧНО займати позицію, яку займає полар-бірд. Від такого позиції до героїзації нквд - один крок.

...

цікаво, що вороги, хоч і вигідна їм така позиція одностороннього покаяння українця-правдолюба, але вони не оцінять, а лиш посміхатимуться над наївністю, і використовуватимуть в своїх антиукраїнських цілях, бо чудово розуміють, що без одностайності в своєму домі наша позиція виглядає слабкою і непереконливою

тобто своїх таки він добряче підставляє, бо створює ситуацію лебідь-рак-щука


...

Сколько можно эти тупые, ничем не подтвержденные, жидовские мифы распространять???
Я

Украинцы, на вашу территорию посягают

«Краснодарский край» - историческая территория Грузии

Мы приведем некоторые исторические факты о принадлежности т.н Краснодарского края Грузии, чтобы правительству России и русскому народу было понятно, что не только Абхазети, но и почти весь т.н. Краснодарский край принадлежал грузинскому государству. Мы даже не будем касаться древней истории Грузии, а приведем научные материалы касательно всего лишь 1918 года, когда этот древний уголок Грузии вновь был возвращен в пределы грузинского государства.

http://inosmi.ru/caucasus/20091228/157257712.html
тризуб
  • pav1o

Технологии на страже целостності Імперії.

Два бронепоєзда снятьі с запасного пути.

Как істинньій ценитель исторических реконструкцій, не могу не поделиться с коммуной техническими подробностями и технологическими новшествами. Всего на вооруженіи ЖД-войск РФ стоят пять бронепоєздов: «Дон», «Амур», «Терек», «Байкал», «Казбек» и один бронепоезд "Козьма Минин" состоит на службе в МВД РФ. Бронепоезд представляет собой спецешелон из платформ с балластом (мешками с песком )для защитьі от мин, тепловоза, броневагонов, блиндированньіх платформ с установленньіми на них танками Т-62, БМП-2, зенитньіх установок и т.д.


Площадка БП "Терек" с бронерубкой и зенитньіми установками, на заднем плане видна платформа с Т-62 с решетчатой защитой. Общая компоновка БП типа "Єдиная Россия".

Collapse )
Трепещіте, враги !
Топ

Тюркская кровь украинства разъедает Русь

«Украинцы» – этой особый вид людей. Родившись русским, «украинец» не чувствует себя русским, отрицает в самом себѢ свою «русскость» и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом, кѢм угодно, но только не русским. Слова: Русь, русскiй, Россiя, россiйскiй – дѢйствуют на него, как красный платок на быка. Без пѢны у рта он не может их слышать. Но особенно раздражают украинца старинныя, предковскія названія: Малая Русь, Малороссiя, малорусскiй, малороосійскiй. Слыша их, он бешено кричит: «Ганьба» («позор», по-польски hanba). Это обѣясняется тѢм, что многіе из украинцев по тупости и невѢжеству полагают, будто бы в этих названiях кроется что-то пренебрежительное или презрительное по отношенію к населенію Южной Россіи. Нам не встрѢчалось ни одного украинца, который захотѢл бы выслушать научное обѣясненіе этих названiй и правильно усвоить себѢ их смысл. Между тѢм по существу, как мы упоминали выше, названiе «Малая» в приложенiи к Руси или Россіи является самым почетным, какое только можно себѢ представить. Оно, по терминологiи, усвоенной средневѢковьем от древнегреческих географов, опредѢляет, что Русь или, по греческому выговору, Россія, собравшаяся в X вѢкѢ около Кіева, была первоначальной, исконной, основной Русью, прародиной русскаго племени». […]

Как же понять такой парадокс, что русскіе ненавидят свою «русскость», как что-то им чуждое и отвратительное? Мы полагаем, что это странное явленiе может быть обѣяснено только из ученія о расах. Населеніе Южной Россіи в расовом отношеніи представляется смѢшанным. В основѢ своей русское, оно впитало в себя кровь цѢлаго ряда племен, преимущественно тюркскаго происхожденiя. Хазары, печенѢги, такіе мелкіе народцы, как торки, берендѢи, ковцы, извѢстныя под общим именем черных клобуков (каратулей), половцы, татары, черкесы – всѢ эти племена преемственно скрещивались с русскими и оставили свой слѢд в физических и психических особенностях южнорусскаго населенія. Наблюденія над смѢшенiем рас показывают, что в послѢдующих поколѢнiях, когда скрещиванiе происходит уже только в предѢлах одного народа, тѢм не менѢе могут рождаться особи, воспроизводящіе в чистом видѢ предка чужой крови.


(Фрагмент из книги «Украинское движение. Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям», с введением кн. А.М. Волконского, Берлин, 1925.)

(no subject)


В первом квартале 2010 года стоимость российского газа для Украины вырастет, по предварительным данным, до 305,6 доллара за 1 тыс. кубометров с 208,12 доллара в четвертом квартале 2009 года, сказал источник в правительстве Украины.

 В 2009 году Украина очень хорошо, образцово платила за газ, невзирая на трудности.
Украинцы, так держать! Молодцы, уважаю.

PS
поздравляю всех сообщников с прошедшими праздниками

Комплекса С-400 не существует

На сегодня для системы С400 из трех запланированных ракет разработана только одна — малой дальности. При этом, данная ракета не испытана и на нее отсутствует документация с «литерой 01». Две другие ракеты МКБ «Факел» вообще не разработаны. Существуют организационные, кадровые и технические проблемы в разработке и других составных элементов системы С400. Кроме того, система С400 создана на устаревшей элементной базе 80-90-х годов и по этой причине не может быть массово воспроизведена в серийном производстве.

За весь период разработки С400 государством было выделено боле 15 млрд. руб. на разработку и производство этой системы. При этом в августе 2007 г. с целью оправдания бюджетного финансирования было официально объявлено об успешном окончании многолетнего НИОКР и о передаче одного дивизиона в войска для постановки на постоянное боевое дежурство в г. Электросталь Московской области. Информация о том, что в действительности системы С400 как таковой не существует (так как она фактически продолжает разрабатываться), была скрыта.

[...] В марте 2009 г. на выставке в подмосковном г. Кубинка руководство страны очередной раз было дезинформировано. Президенту РФ Д.А. Медведеву в качестве действующего образца фактически был продемонстрирован весо-габаритный макет системы С400 «Триумф». Генеральный директор ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей» (в прошлом — ОАО «НПО «Алмаз») И.Р. Ашурбейли при личном докладе Президенту РФ сообщил, что в соответствии с ГПВ в ближайшее время войска ПВО получат второй «такой же» дивизион.

Полностью http://www.rospres.com/corruption/5769/
ведмідь

Российская Литература историческая о Украине ?

Господа исконники

дайте плиз список литературы о украинской истории написанной после 1991 года (написанной !!! а не переизданной)

Типа украинец по прочтению списка должен сразу понять что он как бы русский

ЗЫ. Некоторое время я уже задавал это вопрос хочу узнать что появилось смешного нового

Янкович готовит свой Майдан?

Странно, о в Украине как то совсем не получила развития новость о том, что Янукович готовит свой Майдан.

По информации "Эха Москвы", команда В.Януковича забронировала на период сразу после первого тура выборов для проведение массовых акций все важные площадки в центральных частях Киева. Кроме того, готовится массовый завоз в столицу жителей восточных регионов Украины.

По информации корреспондентов радиостанции, от имени В.Януковича была подана заявка на проведение массовых акций с 17 по 20 января что «всех удивило, ну и в некотором смысле дало почву для размышлений». «Получается в воскресенье 17-го выборы, с 18-го они зарезервировали все большие площади в Киеве. Первыми подали заявку на Майдан, первыми подали заявку на площадь у здания правительства, у секретариата президента, у Верховной рады и у ЦИКа. То есть как бы то ни было, уже после 1-го тура, в котором, действительно, с великой долей вероятности выйдут из него Тимошенко и Янукович, Янукович начнет, по крайней мере, этого все ждут Майдан реванша», считают журналисты.

Причиной тому – наличие у ПР «комплекс Майдана». «Они тогда (в 2004 году) не успели. Сейчас они хотят взять реванш», считают на «Эхо Москвы».

Кроме того, по их информации, уже с 11 января все билеты из восточных областей - Луганска, Донецка и Днепропетровска отчасти, в плацкартные вагоны обычных поездов не продаются – они все зарезервированы.
 
  • tom_nm

Молодцы.

«Русский Образ» переименовал ул. Дж.Дудаева в г.Львове (Украина)

«Русский Образ» переименовал ул. Дж.Дудаева в г.Львове (Украина)

В январе 2010 года в г.Львове (Украина) силами «Русского Образа» была проведена акция по переименованию улицы Джохара Дудаева в улицу Генерала Ермолова.

http://rus-obraz.net/activity/114

Генералу Ермолову слава!

Мавзолей

Украина: бостонское чаепитие

Если представить, что:

Украина - это как бы северо-американские колонии Британии,
Россия - как бы Британская империя...

Когда состоится "бостонское чаепитие" по-украински? Состоится ли оно вообще? В чём будет выражаться?


Порассуждайте. Только не истерите.

Жизнь рядом

Очень тяжелые фото граждан европейской, свободной, демократической Украины. Та жизнь, которую совершенно не видно из киевских офисов. В России то же самое - говорю это, чтобы сразу же снять ненужный хохлосрач.

© Brent Stirton

Это серия снимков, отснятых более чем за 10 дней в 4 городах через Украины. Она была бы невозможна без помощи украинцев, избавившихся от наркозависимости, а также больных СПИДом - без них у меня не было бы доступа к тому, что я снимал. Было бы недобросовестно с моей стороны не поблагодарить этих необычных людей, которые каждый день нашей совместной работы перемещали меня по их часто ужасающему миру.Collapse )

По вопросу уважаемого Иванко333.

 

Аннтоация к книге: Где-то в плавнях Нижнего Днепра между ляхами, татарами и турками почти три века стоял бастион вольной Руси – Запорожская Сечь. Укрепления этой крепости были слабы, пушек мало, но неодолим был дух ее гарнизона – славных русских рыцарей, защитников веры православной, языка и имени русского. Откуда они взялись? В чем была их сила? Верно ли, что запорожцы чурались женщин? Почему погибла Запорожская Сечь и где живут теперь потомки наших славных рыцарей? Обо всем этом и многом другом узнает читатель в этой книге – первой неподцензурной истории всего периода существования Запорожского войска. 

Мое мнение: сейчас в процессе чтения, но книга хорошая. Тут жизнь моих прапрадедов излагается не по свидомитским мифам, написанных канадскими и прочими манкрутами.
Мавзолей

Донецкий ангел

"Украинский миллиардер написал слова к песне, вошедшей в аудиокнигу донецкой писательницы Анастасии Федоренко. Книга называется "Донецкий ангел", сообщает Укринформ.
http://korrespondent.net/showbiz/music/1034486


На снимке: Виктор Ющенко, Ефим Звягильский, Борис Колесников, Ринат Ахметов

С нетерпением ждём продолжений "Донецкого ангела": "Донецкий бог", "Донецкий полубог", "Донецкий сотона" и "Донецкий иуда". Надеемся, что Ахметов не только напишет слова к песне, но и споёт, и спляшет.

Боевое применение танков "Оплот"

Суровая боевая мощь и новейшая боевая техника незалежной:Граждане свидомые, это как понимать? Соляру не завезли на склады, да? Ирак, как я понимаю, тоже такими же "Оплотами" снабжать собираетесь?

*найдено тут: http://mikle1.livejournal.com/553621.html
В тылу врага

“Кремлевский каннибализм и новое российское кино”

“ ... Россия, которая якобы борется с национальным фашизмом, навязывает всему миру свой оголтелый красноротый патриотизм. Нужный, к слову, точно таким же упырям и их выводкам, присосавшимся к нефтяным вышкам. Блеющие фанаты подобного говна бросают в воздух свои латанные шляпы и дырявые чепчики. Они радуются тому, что являются частью одного огромного кишечника, скромно накрытого трехцветной тряпкой... ” Collapse )

Collapse )
  • deddon

Вопросы, вопросы.

В украинских СМИ стал появляться г-н Стреляный. И не удивительно. Удивительно, почему раньше не появлялся. Всё-таки свой..
Это же светило. Гордость украинской журналистики. Казак. Из Сум.
Вот. Пожалуйста. Читали?
http://unian.net/rus/news/news-354793.html
Нет? А следует, потому что блеск! Мастер есть мастер.
Есть ещё порох в пороховницах. Это и есть настоящий Стреляный.
Но, объясните мне, что ж это было? До того. http://www.umoloda.kiev.ua/number/1521/
Потому как, по прочтению возникли вопросы, много вопросов. Один задал.
http://www.svobodanews.ru/content/article/1873118.html?page=3#relatedInfoContainer
Но…Ни ответа, ни привета. Оно и понятно. Глыба, скала, и будет переписываться с каким-то блогером! Но ведь г-н Стреляный ведёт на радио «Свобода» рубрику «Ваши письма» и призывает слушателей писать ему и обещает отвечать на любые вопросы, чтобы никто не подумал, что он в своих передачах отвечает только на собственные письма, как это было принято в «совецкой правдивой прессе». Но вопрос, если даже на него не отвечать, остаётся вопросом, просто вопросом без ответа. И тогда возникают другие довольно неприятные вопросы:
- Куда уходят совесть человека и честь журналиста, в какие города?
- Как вас теперь называть, г-н Стреляный?
- Что сподвигло наше светило, гордость украинской журналистики отбеливать обанкротившегося политика, сумевшего за 5 лет более, чем 50% рейтинг довести до 2-3%?
Некоторые предположения изложены здесь.
http://deddon.livejournal.com/14890.html